Co nabízíme

Lidový tanec

Lidový tanec výrazně podporuje přirozenost a spontánnost pohybu. Rozvíjí hudební sluch, rytmus, zpěv, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru i verbální komunikaci, prostřednictvím různých lidových říkadel, písniček a popěvků.Na lekcích LT v tanečním studiu Backctage se děti naučí základní kroky, jednoduché taneční vazby a jejich obměny. Nejprve se krátce rozcvičíme a vystavíme správné držení těla. Následovat bude ,,študýrka”, kde se naučíme kroky, které pak použijeme na konci hodiny v závěrečném tanci. Hodina bude zpestřena zpěvem lidové písničky. Dále se naučíme dětské hry, říkanky, rozpočítadla atd. Pokud se naskytne možnost, hodinu zaměříme na aktuální kalendářní období – Podzim (písničky o školním období, úroda na poli, sychravém počasí atd), Zima (sníh, Vánoce, Tři králové, Masopust), Jaro (Velikonoce, probouzení přírody), Léto (sluníčko, příroda). Závěr hodiny bude patřit tanečku, později tanci určenému na závěrečné představení.
Děti se naučí pohybu jak ve skupině, tak i v párovém postavení, které pak později mohou uplatnit i v jiných tanečních technikách – ,,partneřina”.