ORGANIZACE KURZŮ

Taneční tréninky pro děti, jsou určeny dětem od 4 let do 17 let. 

Jsou pro děti, které se rády pohybují a je jim blízká hudba. S pohybem, i tancem, lze začít kdykoliv!

Co je cílem lekcí?

Cílem je využít všechny naše dovednosti a zkušenosti a předat Vašim dětem nadšení z pohybu a zdravého cvičení. Naším přáním je, aby Vaše děti chodily na tréninky tance s nadšením a s touhou po novém poznání. Je důležité u dětí rozvíjet představivost, estetické cítění, cílevědomost a systematičnost. Dát jim zdravé sebevědomí a naučit je být týmovým hráčem. Tanec také učí děti trpělivosti a řádu. Prospěšný je vliv tance na držení těla a budování zdravé kondice. A to je důležité pro každého z nás. Našim dalším cílem je dlouhodobá a systematická spolupráce s dětmi, rozvoj taneční a pohybové komunity.

Jaká jsou kritéria pro přijetí dítěte do našich lekcí?

Děti jsou přijímané na základě vyplněné přihlášky, zápisu. Jediným kritériem je radost z pohybu a chuť učit se nové věci. Do soutěžních skupin jsou děti přijímány na základě výběru-konkurzu.

Jaké oblečení mají děti mít na taneční lekce?

Balet: růžový nebo bílý trikot (dle věkové kategorie) s krátkým rukávem, baletní silonové punčocháče (v zimních měsících), baletní piškoty.

Výběr najdete v obchodě Grishko, Mikulandská 4, Praha 1,  www.grishkoshop.com

Účes: vlasy sepnuté do pevného drdolu nebo culíku. Účes není pouze estetickou záležitostí. Neupravené vlasy žáka rozptylují.

Street dance: pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv. Dívky sepnuté vlasy.

Prosíme respektujte doporučení. Důvodem je kromě praktické stránky i estetično. Lektor u dítěte v nevhodném oblečení také nemusí vidět chyby –  např. špatné držení těla.

Individuální lekce?

Talentované děti se dostávají do našich soutěžních skupin. Balet, Street Dance nebo Art Dance. Pokud děti sní o soutěžích v kategorii SÓLO – DUO – TRIO a chtějí tančit variace připravené „na míru “ jejich dovednostem, jsou řešením individuální lekce, kde vaše dítě na soutěže připravíme. Individuální lekce s profesionálním vedením nabízíme i jako přípravu k přijímacím zkouškám na taneční konzervatoře.  

Jak probíhá školní rok?

Školní rok je rozdělen do dvou pololetí. Od září do ledna a od února do června. V prvním týdnu nových tréninků probíhají zkušební tréninky, děti si pohyb zkusí a následně se závazně přihlásí. V průběhu ledna je pro rodiče připraven otevřený, ukázkový trénink a na konci školního roku mají děti vystoupení. Během letních prázdnin probíhají v tanečním centru workshopy, taneční soustředění a taneční příměstské tábory.

Absence dětí a jiné

Absenci dítěte nutno omluvit on-line. Při absenci dítěte se peníze za konkrétní hodinu nevracejí, ale dítě si může náhradu čerpat v kterémkoliv jiném tréninku. Při doložení lékařské zprávy o dlouhodobé nemoci, je možné po dohodě žádat náhradu.
Dlouhodobá neomluvená absence (4 týdny a více) je důvodem pro vyloučení žáka bez nároku na vrácení příspěvku. Ve výjimečných případech může být lekce zrušena (absence lektora nebo jiné
nepředvídatelné okolnosti). V takových případech dojde k náhradě lekce, kurzovné se nevrací.

Ceny tréninků

Tréninky se platí na základě zaslané výzvy k úhradě, s uvedeným data splatnosti a VARIABILNÍHO SYMBOLU akce. Posunutí splatnosti je možné na základě individuální dohody. 
Výuka probíhá v tanečních sálech tanečního centra BackStage: Pešlova 133/10, Praha 9, 190 00 nebo SK Oáza nebo ZŠ Jeremenkova na Praze 4.

Osobní věci dětí v tanečním centru BackStage

Taneční centrum BackStage neodpovídá za věci uložené v prostorách recepce a v šatnách, mimo uzamčené skříňky. Cenné předměty, peněženky, mobilní telefony přepnuté do tichého režimu si může žák vzít s sebou do tanečního sálu.

Ceny tréninků ve Vysočanech (uvedené ceny jsou za jedno pololetí)

  • 1x týdně, jeden trénink, 60 min. = 3.200 Kč
  • 1x týdně, jeden trénink (break dance) = 3.600 Kč
  • 2x týdně, jeden trénink, 60 min. = 4.500 Kč
  • 3x týdně, jeden trénink = 5.600 Kč
  • 1x týdně 90 min. a 1x 60 min = 4.800 Kč
  • 1x týdně 90 min. = 3.800 Kč
  • 2x týdně 90 min. = 5.600 Kč
  • 3x týdně 90 min. = 7.500 Kč

Ceny tréninků v SK Oáza – okolí Braník, Podolí, Krč (uvedené ceny jsou za jedno pololetí)

  • 1x týdně 60 min.  = 3.200 Kč
  • 2x týdně 60 min.  = 4.500 Kč

SOUROZENECKÁ SLEVA JE 20%.

Závodní/soutěžní skupiny při BackStage

Dále je třeba počítat s výdaji za zápisné na soutěže, šití kostýmů, v případě nutnosti za soustředění.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Anetu Zýkovou aneta@centrumbackstage.cz