Co nabízíme

Herectví a dramatická výchova

Během této hodiny se děti seznámí se základy herecké a jevištní tvorby. Její součástí je jevištní pohyb, improvizace, klauniáda. Dále se děti naučí správnou mluvu a kultivovaný přednes, který je důležitý i pro běžný život. Studenti získávají životní zkušenosti formou hry. Naučí se jednat nejen intelektem, ale také intuicí, tím dochází k rozvoji osobnosti. Během lekce se využívá jak tělo, tak emoce, a tím dochází k rozvoji intelektu. Součástí herecké průpravy je nastudování divadelních etud a divadelních rolí. Děti se také podílí na nastudování společného představení. Díky tomu se naučí spolupráci v kolektivu a seznámí se s divadelními a filmovými pojmy. Určeno pro všechny děti, které cítí touhu po divadelním a hereckém poznání :).

Učení přímým prožitkem a vlastní zkušeností :).