GDPR – souhlas

SOUHLAS

se zpracováním a evidencí osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR)

Souhlasím s tím, aby taneční škola Centrum Backstage s.r.o., IČ: 04373201 a Aneta Glatz, IČ: 76188507 (souhrně dále jen Aneta) zpracovávali a evidovali mnou poskytnuté osobní údaje  v souvislosti s návštěvami tačečních a sportovních kurzů.

Dále souhlasím s tím, že Aneta jse oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně data narození, 3. stranám, a to zejména organizátorům tenečních soutěží, kterých se já/mé dítě učastní, v rozsahu požadovaném organizátory těchto soutěží. Osobní data budeme předávat výhradně organizátorům soutěží, na které jste vy nebo vaše díte přihlášeno.

Osobní údaje, včetně data narození, může Aneta zpracovávat a evidovat i po ukončení návštěv tanečních kurzů, po dobu nejvýše 5 let od ukončení vašich návštěv.

více informací o tom jak s osobními údaji nakládáme a jaká jsou vaše práva se můžete dočíst zde.