Naši lektoři

MgA. Bc. Diana Gaálová

Balet

Narodila se v Pardubicích. V letech 1981 až 1989 studovala na Pražské konzervatoři u doc. Olgy Páskové, manželů Slavických, prof. Vláškové. V témže roce nastoupila jako sólistka do Pražského komorního baletu  Pavla Šmoka, kde ztvárnila různé taneční role. V letech 1993 až 2001 působila jako členka baletu Hudebního divadla, souboru Národního divadla v Brně. V roce 2001 ukončila magisterské studium ve studijním programu Taneční umění v oboru taneční pedagogika na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V této době spolupracovala jako choreograf s amatérskými divadelními brněnskými soubory, tak s absolventy JAMU. Také působila jako pedagog baletu Hudebního divadla v Brně, tehdy jedné ze scén Národního divadla v Brně a vyučovala klasický tanec pro tehdy velmi úspěšné sportovní gymnastky pod záštitou TJ Sokol Brno.  V roce 2001 ukončila aktivní taneční kariéru a od této doby se věnuje zcela odlišné pracovní kariéře. Jsme rádi, že jsme důvodem návratu paní Gaálové k tanci.