Co nabízíme

Cvičení pro seniory – Pilates

Toto cvičení je uzpůsobeno seniorům, cvičení je pomalé a dochází k protažení a posílení důležitých svalových skupin. Cviky jsou převážně vybrány z Pilatesovy metody, ale jsou jednodušší, tak aby senioři mohli cvičit v klidu a pohodě. Pokud se tato technika cvičí pravidelně, lepší se fyzický i psychický stav seniorů. Nesdílnou součástí je správné držení těla a dané dýchání při cvičení. Pilates obsahuje řadu rehabilitačních cviků a proto jde velmi vhodné cvičení pro speciální populaci jako jsou i senioři. S tímto cvičením můžete začít kdykoliv.

Zakladatel: Tuto techniku vymyslel v Německu pan Joseph Pilates, který od útlého věku trpěl řadou onemocnění, se kterými musel bojovat. Zajímal se o východní i západní formy cvičení. Celý život zasvětil se svou ženou vývoji ve cvičení, proto je jeho metoda velmi propracovaná a efektivní. Toto cvičení je velmi oblíbené v USA, kde Joseph Pilates žil řadu let a měl zde i svou školu.
Hodiny jsou určeny osobám od 60 let.