SOUHLAS

se zpracováním a evidencí osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) subjekty

taneční škola Centrum Backstage s.r.o., IČ: 04373201 a Aneta Glatz, IČ: 76188507 (souhrně dále jen Aneta)

Souhlasím s tím, že uvedené kontaktní údaje mohou být použity za účelem zasílání propagačních materiálů, které souvisejí s tanečními a sportovními aktivitami Anety. Může se jednat například o aktuální nabídku tanečních kurzů, DVD ze závěrečných vystoupení nebo  nabídky obědů na letních tanečních týdnech. Vyjímečně vám Aneta může zaslat i nabídky, které se přímo netýkají tanečních a sportovních kurzů, ale Aneta je přesto bude považovat za (pro vás) zajímavé a hodné zaslání.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Vaše data Aneta nikdy nebude prodávat 3. stranám.

více informací o tom jak s osobními údaji nakládáme a jaká jsou vaše práva se můžete dočíst zde.