SOUHLAS

se zpracováním a evidencí osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) subjekty

taneční škola Centrum Backstage s.r.o., IČ: 04373201 a Aneta Glatz, IČ: 76188507 (souhrně dále jen Aneta)

Souhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností Anety byla zachycována má podoba/podoba mého dítěte tak, aby podle zobrazení bylo možné určit totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby Aneta tyto záznamy používala při prezentaci své činnosti.

Souhlas je nezbytný k tomu aby jste vy/vaše dítě mohli vystupovat na akcích pořádaných Anetou a účastnit se akcí jménem Anety (například taneční vystoupení, taneční soutěže).

více informací o tom jak s osobními údaji nakládáme a jaká jsou vaše práva se můžete dočíst zde.