Přihláška do kurzu

Pro přihlášení se do některého z našich kurzů prosíme vyplňte a odešlete následující formulář.

Jméno a příjmení dítěte (povinné)

Jméno a příjmení rodiče

Adresa

Datum narození

Telefon (povinné)

Email (povinné)

Místo (povinné)

Pololetí (povinné)

Taneční styl

Vybraný den

Název hodiny tance (povinné)

Čas dle rozvrhu

Poznámka

*vyplněním údajů a odesláním formuláře souhlasíte se jejich zpracováním a uchováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb