Co nabízíme

MTV Style

Nově vytvořený styl, obecně vycházející z Hip Hopu a jeho new-stylu. Inspiruje se především pop-kulturou a jejími produkty – videoklipy z MTV, videotancem, stavěným hlavně pro show a maximální podívanou. Příznačnými umělci pro MTV style jsou Lady Gaga, Beyoncé nebo Peaches a choreografové a režiséři, kteří s nimi spolupracují. Extrémní důraz se klade na vizuální stránku stylu, celkovou image, dokonalost oblečení. Lze říci, že MTV Style je technicky náročnější, než Hip Hop, z něhož vychází. Používá totiž více jiných tanečních technik, jak již bylo zmíněno dříve, jejichž dostatečné zvládnutí klade na žáky vyšší nároky, než u jednostranněji zaměřených stylů.

Tancem jsme posedlí, ohromení, fascinovaní, unešení, milujeme tanec a toužíme s Vámi naši vášen sdílet